សមាជិកក្រុមការងារ ផ្សេងទៀត
   លោកមេធាវី មួន សៀងលី    លោកមេធាវី សុខ រឿន    លោកស្រី មេធាវី ម៉ុត ធីតា    លោកមេធាវី អេង សំណាង    លោកមេធាវី នួន សុភ័ក្រ    លោកមេធាវី ស្រៀង ស្រេង    កញ្ញា មេធាវី សេង សុគន្ធា     លោកស្រីមេធាវី លី ច័ន្ទសោភា    លោកមេធាវី ផល ភារិន    លោក សេង គួនសំណាង (ទីប្រឹក្សាច្បាប់)    លោក ឈាន វិសុទ្ធ (អតីត ទីប្រឹក្សាច្បាប់)    លោក ខាន់ សុភា (សមាជិកស្រាវជ្រាវ វិភាគ)    លោក​ ហ៊ាង​ គីមហេង​ (ជំនួយការមេធាវី)    កញ្ញា វ៉ាយ ចរិយា (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    កញ្ញា ហ៊ូ រិនស៊ីញ (ជំនួយការមេធាវី)    Vichra SAN (សមាជិកស្រាវជ្រាវ វិភាគ)    លោក នី សោភ័ណ្ឌ (ជំនួយការមេធាវី)    លោក អឹម បូលីន (ជំនួយការមេធាវី)    លោក នី លីហ៊្វី (ជំនួយការមេធាវី)    លោក ផល សូលីសក្ដិ (ត្រូវបានបណ្តេញចេញ និង​បញ្ចប់មុខងារជាសមាជិករៀបចំ ចងក្រង និង​ជំនួយការ​ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់)    លោក រិទ្ធ បូរីស (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក លី ចំណាន (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    កញ្ញា ស៊ន ស៊ឺណេ ( សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក ហូម ឆាយ៉ា (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក ហេង សុខហ៊ួ (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    ណែន ចំណាប់ (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក ជាសុខថា (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក ម៉ើ លីណា (ជំនួយការមេធាវី)    លោក លាង បញ្ញា (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក ហេង សេងហុង (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក សុង ណារ៉ុង​(មាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក ហួ សុងហួត​(សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក ថា ចាន់ថង (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    កញ្ញា មាស ចិន្ដា (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    Ms.SOUNG LEAKHENA    កញ្ញា លឹម សោភា (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក ប៉ន ផានិត (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក​ ច័ន្ទ សូវីរ៉ាត់ (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក សុខ ចាន់វិបុល (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    SOEURN SREYMEY    លោក ឈាក់ វីរ៉ាយុត (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក  ឈឹម ដាវីត (ជំនួយការមេធាវី)    កញ្ញា ណាក់ ស្រីណង(សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក នាវ សាយ (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក វ៉ន សុខវ៉ុន (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    កញ្ញា រុន រក្សា (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    ហេង សម្បត្តិសុវីរៈ (ជំនួយការមេធាវី)    កញ្ញា ឈឺន កៈឡិកា សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    កញ្ញា ម៉េង សុធារី (ជំនួយការមេធាវី)    លោក គិត សាន (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក ឡៃ សៀវអ័ង (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក ឥន្ទ សម្ផស្ស (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    M.s NOU SREYLEN
លោកមេធាវី និន​ ភុស្តភា
ព័ត៌មានអំពីការអប់រំ
-បានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យ នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវីជំនាន់ទី១៨ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០២២ ។
-បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញនីតិសាស្រ្ត (ច្បាប់) ឆ្នាំ២០២០ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច ។
-អតីតជំនួយការមេធាវី នៃការិយាល័យមេធាវី ប៊ី អេន អិល ឡគ្រុប រយៈពេល ១ឆ្នាំ កាលពីអំឡុងឆ្នាំ២០១៨ ។
-អតីតជំនួយការចៅក្រម នៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ រយៈពេល ២ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ ដល់ឆ្នាំ២០២១ ។
-ចំណេះដឹងអំពីព័ត៌មានវិទ្យា រួមមាន៖ ជំនាញរដ្ឋបាលការិយាល័យ (Ms. Word, Ex cell, Power Point) IT និងអ៊ិនធើណេត ។

ព័ត៌មានអំពីមុខរបរ និងការងារបច្ចុប្បន្ន
-ជាមេធាវីនៃក្រុមហ៊ុនមេធាវី តម្រាច្បាប់ ។
-ជាសមាជិកមេធាវី នៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
-ជាសមាជិកក្រុមការងារកម្មវិធី “បណ្ណាល័យតម្រាច្បាប់” ចាប់ពីឆ្នាំ២០២០ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ។
-ជាសមាជិកក្រុមហ៊ុនមេធាវី “តម្រាច្បាប់” ចាប់ពីឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ។ 

ការចូលវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
-វគ្គស្តីពី “សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ និងសង្កេតការសវនាការ” ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់២០ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩ ដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ។
-វគ្គស្តីពី “ក្រមរដ្ឋប្បវេណី” រយៈពេល ១២៣ម៉ោង ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ដែលរៀបចំដោយ វិភាគទានច្បាប់ ។
-វគ្គស្តីពី “ការបែងចែងទ្រព្យសម្បត្តិក្រោយពេលលែងលះ” រយៈពេល ១៦ ម៉ោង កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ និងថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូឆ្នាំ២០២២ ដែលរៀបចំដោយ វិភាគទានច្បាប់ ។ 
-វគ្គស្តីពី “សិទ្ធិរបស់ជនរបស់សង្ស័យនៅដំណាក់កាលមន្រ្តីនគរបាលយុត្តិធម៌” កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ដែលរៀបចំដោយគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

ព័ត៌មានអំពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួន
ទំនាក់ទំនង៖ លេខទូរស័ព្ទ៖ ០៨១ ២២ ០៤ ៣២ / ០៦១ ៦៩១ ២៦៤ 
អ៊ីម៉ែល៖ Phusphea4444@gmail.com
សមាជិកក្រុមការងារ ផ្សេងទៀត
   លោកមេធាវី មួន សៀងលី    លោកមេធាវី សុខ រឿន    លោកស្រី មេធាវី ម៉ុត ធីតា    លោកមេធាវី អេង សំណាង    លោកមេធាវី នួន សុភ័ក្រ    លោកមេធាវី ស្រៀង ស្រេង    កញ្ញា មេធាវី សេង សុគន្ធា     លោកស្រីមេធាវី លី ច័ន្ទសោភា    លោកមេធាវី ផល ភារិន    លោក សេង គួនសំណាង (ទីប្រឹក្សាច្បាប់)    លោក ឈាន វិសុទ្ធ (អតីត ទីប្រឹក្សាច្បាប់)    លោក ខាន់ សុភា (សមាជិកស្រាវជ្រាវ វិភាគ)    លោក​ ហ៊ាង​ គីមហេង​ (ជំនួយការមេធាវី)    កញ្ញា វ៉ាយ ចរិយា (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    កញ្ញា ហ៊ូ រិនស៊ីញ (ជំនួយការមេធាវី)    Vichra SAN (សមាជិកស្រាវជ្រាវ វិភាគ)    លោក នី សោភ័ណ្ឌ (ជំនួយការមេធាវី)    លោក អឹម បូលីន (ជំនួយការមេធាវី)    លោក នី លីហ៊្វី (ជំនួយការមេធាវី)    លោក ផល សូលីសក្ដិ (ត្រូវបានបណ្តេញចេញ និង​បញ្ចប់មុខងារជាសមាជិករៀបចំ ចងក្រង និង​ជំនួយការ​ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់)    លោក រិទ្ធ បូរីស (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក លី ចំណាន (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    កញ្ញា ស៊ន ស៊ឺណេ ( សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក ហូម ឆាយ៉ា (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក ហេង សុខហ៊ួ (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    ណែន ចំណាប់ (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក ជាសុខថា (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក ម៉ើ លីណា (ជំនួយការមេធាវី)    លោក លាង បញ្ញា (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក ហេង សេងហុង (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក សុង ណារ៉ុង​(មាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក ហួ សុងហួត​(សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក ថា ចាន់ថង (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    កញ្ញា មាស ចិន្ដា (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    Ms.SOUNG LEAKHENA    កញ្ញា លឹម សោភា (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក ប៉ន ផានិត (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក​ ច័ន្ទ សូវីរ៉ាត់ (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក សុខ ចាន់វិបុល (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    SOEURN SREYMEY    លោក ឈាក់ វីរ៉ាយុត (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក  ឈឹម ដាវីត (ជំនួយការមេធាវី)    កញ្ញា ណាក់ ស្រីណង(សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក នាវ សាយ (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក វ៉ន សុខវ៉ុន (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    កញ្ញា រុន រក្សា (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    ហេង សម្បត្តិសុវីរៈ (ជំនួយការមេធាវី)    កញ្ញា ឈឺន កៈឡិកា សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    កញ្ញា ម៉េង សុធារី (ជំនួយការមេធាវី)    លោក គិត សាន (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក ឡៃ សៀវអ័ង (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    លោក ឥន្ទ សម្ផស្ស (សមាជិករៀបចំ ចងក្រង)    M.s NOU SREYLEN